Využití nástrojů Business Intelligence pro analýzu a vizualizaci dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá využitím nástrojov Business Intelligence na analýzu dát prihlášok a priebehu štúdia študentov Fakulty podnikateľskej. Náplňou práce je tvorba analýz, ktoré by mohli vedeniu univerzity pomôcť v rozhodovaní o budúcej stratégii a čistenie a modelovanie dát, ktoré sú využité na vizualizáciu vytvorených analýz. Na záver sú zhrnuté výsledky analýz s odporúčaním riešenia prípadných problémov.
The diploma thesis deals with the use of Business Intelligence tools for the analysis of application data and the study progress of students of the Faculty of Business and Management. The content of the work is the creation of analyzes that could help the university management decide on the future strategy and the cleaning and modeling of data, which are used to visualize the created analyses. In the final part, the analysis results are summarized with recommendations for solving potential problems.
Description
Citation
HRIN, T. Využití nástrojů Business Intelligence pro analýzu a vizualizaci dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázka vedoucího Ing. Luhan: Jak byste navrhl postupovat při automatizaci reportingu ve Vámi definované oblasti? -zodpovězeno, Vnímáte nějaká konkrétní rizika v souvislosti s Vašimi návrhy? - částečně zodpovězeno Otázka oponenta Ing. Kříž: Zvažoval jste i nasazení jincýh nástrojů nez Power BI?- zodpovězeno Otázka Ing. Michalíková: Pro zobrazení výsledků analýzy kvantitativních dat jste použil pouze graf? - zodpovězeno Otázka Ing. Janková: Podle čeho posuzujete kvalitu oborů? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO