Snímač chromatičnosti osvětlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na problematiku a analýzu kolorimetrie, jakožto vědy zkoumající vlastnosti světelného záření. Rešerše probíhá s cílem zjištění možných metod kvalitativního měření a porovnání vlastností světla. V části věnující se teorii měření barev jsou probrány základní fyzikální principy týkající se dané problematiky. Zkoumány jsou přesahy a možné aplikace těchto teoretických znalostí při realizaci přenosného měřiče. Dále je v práci rozvedena úvaha nad konstrukcí a požadavky na takové měřicí zařízení a nad zpracováním výsledků získaných měřením. Zařízení je posléze zkonstruováno a jsou na něm provedena základní měření.
Thesis is aimed on problematics and analysis of colorimetry, as an instrument of exploration of light and its characteristics. Research is made to find plausible methods of measurement and comparing light. First part is focused on theory, to discuss basic physical principles connected to lighting and colorimetry. Possible applications of these theoretical knowledge during the realization of the portable meter are studied. Next part speaks on construction and requirements on such a device and processing of results. Device is later assembled, and the basic measurements are performed.
Description
Citation
REJTHAR, M. Snímač chromatičnosti osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student představil komisi svou bakalářskou práci. Dále student ukázal hotové zařízení, které vytvořil pro tuto práci. Na konci své práce student zodpověděl otázky položené oponentem práce. Komise se dotázala studenta na otázky týkající se jeho práce, na které student odpověděl. Komise měla jenom některé připomínky k při následné diskuzi práce. formální věci uvedené v práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO