Dřevěné mosty a lávky v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Dřevěné mostní konstrukce jsou ve vyspělých zemích Evropské Unie samozřejmou součástí mostního stavitelství. V západních zemích jsou tyto konstrukce neodmyslitelnou součástí prostředí a krajiny. Jako stavební materiál se podle prostředí a místních zvyklostí používají dřevěné prvky z lepeného lamelového dřeva: nejběžnější surovinou je smrkové řezivo, dále se používá modřín a borovice
Wooden bridge constructions are taken as a natural part of the bridge engineering in the developed countries of the European Union. These constructions are essential part of the environment and landscape in the western countries. Glued laminated wooden elements are used as a building material according to environment and local customs: the most common material is spruce sawn; larch and pine are also used.
Description
Citation
XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 207-210. ISBN 978-80-214-4463-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO