Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací komunikačního mixu vybrané společnosti. Skládá se ze tří hlavních částí. První z nich je teoretická část, ve které jsou popsány koncepty a pojmy relevantní k danému tématu. Následuje část zaměřená na analýzu současného stavu společnosti. V poslední návrhové části jsou uvedeny konkrétní návrhy na zlepšení komunikačního mixu pro danou společnost.
This bachelor's thesis deals with the optimization of the communication mix of a selected company. It consists of three main parts. The first of them is the theoretical part, in which concepts and terms relevant to the given topic are described. The following is a part focused on the analysis of the current state of the company. In the last proposal part, specific proposals for improving the communication mix for the given company are presented.
Description
Citation
JEŘÁBEK, J. Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Supervisor´s questions - answered. Reviewer´s questions - answered. Ing. David Schüller, Ph.D. - Regarding to the campaigns on Facebook and Instragram Do you know what is AB testing? Could it be beneficial to your target audience? What can you do with the outputs of AB testing? Answered. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - Can you show me your SWOT matrix? Can you specify more the opportunities? Answered. What is the problem which lead to improving the communication? What is the expectation of the owner? Answered. Why do you see the difference between marketing and commucation? Answered.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO