Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 na fakultě strojního inženýrství se zabývá problematikou řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Z literární studie jsou charakterizovány obecné informace, jako např. rozdělení, vlastnosti, či výroba slinutých karbidů. V druhé části této práce jsou zpracovány konkrétní příklady řezných podmínek a následný výpočet ekonomických aspektů při obrábění. Informace o materiálech, řezných podmínkách a cenách břitových destiček ze slinutých karbidů jsou čerpány z katalogů firmy Sandvik – Coromant.
The fully fashioned bachelor’s thesis within the frame of the bachelor‘s study B2339-00 at the Fakulty of mechanical engineering deals with subject cemented carbide tools. General infomation is characterized by literary production; e.g. division, characteristics and manufacturing. The particular examples of cutting conditions are worked up in the second part of this study followed by calculation of economic aspects in the proces of tooling. The information about materials, cutting conditions and prices of exchange cutter bit from cemented carbide are drawn from catalogues of Sandvik – Coromant company.
Description
Citation
BRLICA, V. Technologické aplikace řezných nástrojů ze slinutých karbidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO