Prováděcí dokumentace elektro pro mateřskou školku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce má tři hlavní části. První část práce seznamuje čtenáře s problematikou silových a datových instalací. To zahrnuje související legislativu, LPS, způsob přivedení elektrické energie do objektu a elektrické rozvody v objektu, včetně jejich provedení a jištění. V druhé části práce jsou definovány zásady pro tvorbu projektové dokumentace elektro. Zejména to jsou požadavky na jejich obsah a úpravu. Důležitým bodem je postup při tvorbě projektu. Poslední část práce je praktická. Jedná se o zpracování kompletního projektu elektroinstalace pro mateřskou školku, jež se skládá z výkresové dokumentace a technické zprávy.
The work has three main parts. The first part of the thesis introduces the problems of power and data installations to the reader. This includes related legislations, LPS, the methods of feeding the building by electrical power and the electrical wiring in the building, including their execution and protection. In the second part of the thesis are defined the principles of creation of electro design documentation. Mainly the requirements for their content and editing. An important point is the process of creating a design. The last part is practical. It is the elaboration of a complete wiring design of the kindergarten building, which consists of drawings and technical reports.
Description
Citation
MACKŮ, D. Prováděcí dokumentace elektro pro mateřskou školku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Studentka prezentovala bakalářskou práci na téma Prováděcí dokumentace elektro pro mateřskou školku. Otázky uvedené v oponentním posudku bakalářské práce studentka zodpověděla. V následné diskuzi vznesl dotaz doc. Baxant, jaká jsou specifika projektu pro mateřskou školku. Studentka uvedla odlišnosti v oblasti zásuvkových okruhů a umístění vypínačů. Dále se doc. Baxant dotazoval na podrobnosti výpočtu osvětlovací soustavy a na součinitel udržitelnosti osvětlovací soustavy. Studentka vysvětlila způsob výpočtu, ale součinitel udržitelnosti nevysvětlila. Dále uvedla specifika a parametry osvětlení pro uvažovaný objekt s ohledem na přirozené osvětlení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO