Distribuovaný měřicí systém s akcelerometry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem této práce je seznámení se s principy měření zrychlení komerčně dostupnými akcelerometry a teoretický rozbor měření úhlové rychlosti otáčivého pohybu. Dále popis návrhu zapojení aplikace řízené mikroprocesorem a softwarového řešení s implementací sériových komunikačních rozhraní. Funkce zařízení je ověřena experimentálním měřením a zpracovaným protokolem.
This thesis deals with principles of measuring of acceleration with commercially available accelerometers and theoretical analyses of measuring of angular speed of rotational motion. Then the proposition of application’s connection controlled by microprocessor and software solution with implementation of serial communication interface is described. The function of the apparatus is examined with experimental measuring and elaborated protocol.
Description
Citation
KOPEČNÝ, M. Distribuovaný měřicí systém s akcelerometry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Robert Vích, DrSc. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) Ing. Vlastimil Václavík (člen) doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázka oponenta byla zodpovězena. Dr. Vondra: Proč jste vybral použitý akcelerometr? Odpovězeno. doc. Rozman: Má výsledek DP praktické využití? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO