Hodnocení finanční situace podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku za období 2006 - 2010 za využití elementárních metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny teoretické poznatky, na kterých je postavena část analytická. Cílem práce je odhalit nedostatky a problémy podniku, ty budou odstraněny konkrétními návrhy.
This bachelor's thesis focuses on the evaluation of the company´s financial situation for the period 2006 – 2010 using elementary methods of financial analysis. The introductory part provides the theoretical knowledge, which the analytical section is based on. The aim of the thesis is to uncover shortcomings and problems of the company. They will be corrected by factual proposals.
Description
Citation
FROLEK, M. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) JUDr. Petra Schillerová (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO