Ofukování čelního skla letounu: možnosti řešení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ofukování čelního skla letounu certifikovaného dle předpisu CS23 v souvislosti se snahou zajistit výhled z kokpitu za deště (sněžení) při pojíždění, vzletu a přistání. V první části se věnuji rozsahu ovlivňované oblasti určené pro výhled za nepříznivých podmínek v souvislosti se zněním předpisu CS23 a s odkazem na prohlášení SAE AIR805C. Ve druhé kapitole je uvedeno a popsáno několik možností, které lze potenciálně využít pro řešení problému. Zmiňuji zde nejen často používané mechanické metody, např. stěrače, ale také méně využívané a nové technologie využívající i jiné než mechanické způsoby očištění povrchu. Do této kategorie lze zahrnout například různé repelentní úpravy povrchu a ofukovače. Třetí část se zabývá rozborem ofukovací soustavy, již jsem si zvolil pro svou práci. Budu se zabývat návrhem podmínek proudění potřebných pro zajištění funkčnosti systému. V poslední kapitole je popsán experiment, který má srovnat teoretické výpočty s reálnými podmínkami.
My thesis is considering with aircraft windshield blowing for airplanes designed according to CS-23 regulation. The first part introduces the size of precipitation clearing area in connection with CS-23 regulation and report SAE AIR805C. Next chapter describes a few possible design solutions which can be potentially used for windshield precipitation. There are also other methods analysed in that part. There are not only the casual systems like windshield wipers but some more rare or new technologies too. It can be some fluid repellent surfaces or blowers in that category. The third part deals with jet blast system in detail. There will be a design calculation for airflow conditions which are important for the correct function. The last quarter of this thesis mentions the experiment what should compare the theoretical computations from the third part with the real values.
Description
Citation
ŠAMŠA, P. Ofukování čelního skla letounu: možnosti řešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student zodpověděl všechny dotazy oponenta. Doc. Štětina vznesl připomínku k nekvalitním obrázkům uvedených v práci a k seznamu použitých veličin a symbolů. Dr. Krejčí vznesl připomínku k podrobnému vysvětlení řešené problematiky v úvodu prezentace. Dr. Charvát vznesl dotaz k možnostem rozmrazovaní čelního skla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO