Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHlavínek, Petrcs
dc.contributor.authorMatysíková, Janacs
dc.contributor.refereeVachovec, Romancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:21:54Z
dc.date.available2017-01-30cs
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aplikací pokrokových oxidačních technologií (AOP) pro čištění odpadních vod z textilního průmyslu a následným znovu-užitím vyčištěných vod v procesu textilní výroby. AOP jsou moderní technologie, kterým je v současné době věnována zvýšená pozornost z důvodu jejich vysoké účinnosti při odstranění rezistentních a obtížně degradovatelných znečištění. Práce je tvořena rešeršní a praktickou částí. Rešeršní část tvoří tři kapitoly. První kapitola stručně popisuje problematiku znovu-užití odpadních vod. Druhá kapitola je věnována pokrokovým oxidačním technologiím s výraznějším zaměřením na technologii ozonizace. Třetí kapitola je úvodem do problematiky textilního průmyslu a textilních odpadních vod. Praktická část práce je tvořena dvěma kapitolami. Kapitola 5 popisuje testování účinku ozonizační technologie na odbarvení textilní odpadní vody z vybraného textilního podniku a stručně uvádí naměřené hodnoty. Tyto výsledky jsou poté použity v kapitole 6. Kapitola 6 je studie znovu-užití odpadních vod ve vybraném textilním průmyslu. Studie obsahuje návrh dvou variant čištění textilních odpadních vod za účelem jejich znovu-užití ve výrobě.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with Advanced oxidation processes (AOP) and its aplication for textile wastewaters treatment and reuse. AOP is a modern technology which currently recieves increased attention due to it´s high efficiency in removing resistant and hardly-degradable pollution. Thesis consists of search and practical part. Search part is created by three chapters. First chapter describe briefly wastewater reuse. The second chapter deals with Advanced oxidation processes. AOP principle, AOP division and descriotion is included with the strong focus on the ozonation technology. The third chapter presents the textile industry and its wastewaters. The practical part of this thesis consists of two chapters. Chapter 5 describes testing of textile wastewaters decoloration by ozonation in the selected textile copany and its results. This results are used in chapter 6. Chapter 6 is the study of textile industry treatment and reuse in the selected textile company. This study contains the design of two options for wastewater treatment and reuse in the textile processes.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMATYSÍKOVÁ, J. Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55102cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8100
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectČištění odpadních vodcs
dc.subjectZnovu-užití odpadních vodcs
dc.subjectPokrokové oxidačnícs
dc.subjecttechnologie (AOP)cs
dc.subjectTextilní průmyslcs
dc.subjectOzonizacecs
dc.subjectČištění textilníchcs
dc.subjectodpadních vodcs
dc.subjectWastewater treatmenten
dc.subjectWater reuseen
dc.subjectAdvanced oxidation processes (AOP)en
dc.subjectTextile industryen
dc.subjectOzonationen
dc.subjectTextile industry wastewater treatment.en
dc.titleZnovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslucs
dc.title.alternativeReuse of treated wastewater in paper and textile industryen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2012-01-30cs
dcterms.modified2012-02-17-15:20:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid55102en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.09.09 09:00:52en
sync.item.modts2023.09.09 08:18:17en
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.93 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-vedouci_9440.pdf
Size:
478.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-vedouci_9440.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-oponent_9440.pdf
Size:
778.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-oponent_9440.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_55102.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_55102.html
Collections