Topologie pro přístupové sítě nové generace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje základní požadavky, samotnou instalaci a následně i simulaci optické přístupové sítě navržené na vybrané lokalitě. Tento návrh zobrazuje ideální rozvržení sítě pro tuto lokalitu, a i s orientačním na ceněním poskytuje náhled na celkovou náročnost vybudování samotné sítě. V práci je popsána samotná lokalita a její problémové části, které by mohli mít vliv na vybudování sítě. Pro samotnou výstavbu byli zvoleny i samotné vodiče a ochranné trubky a jejich cena byla promítnuta do rozpočtu pro výstavbu sítě. V práci je také zmíněno, jakou přípojkou bude připojen jednotlivý zákazník. Součástí práce je také mapa, která zobrazuje návrh vedení a rozložení přípojek optické sítě. V práci je také přiložena simulace topologie, která nám ověří funkčnost a zobrazí zpoždění, které na samotné síti bude. Nasimulujeme tedy základní aplikační profily, které budou očekávány, že budou spuštěny.
This thesis consists of basic requirements, application of optical fibres and final simulation of this network in specific location. This template shows ideal construction of optical fibre network for this specific location and also displays expected price of building this kind of network. In this thesis will be described this location and its problematic parts which can have critical impact on building of this network. As a part of design of this network we chose optical fibre and technology for protection of optical fibres. All of these items are collected and we can see approximate price. This thesis shows how the customer will be connected to network and also to this thesis is attached the map which shows exact position of the network. Simulation will prove networks stability and shows delay which can occur during using basic and expected applications on network.
Description
Citation
KOVÁŘ, A. Topologie pro přístupové sítě nové generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. David Grenar (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Proč jste zvolil hvězdicovou topologii sítě? Co bylo prioritou při rozhodování? Proč jste neuvedl obstarání všech administrativních a projekčních úkonů pro umožnění výstavby sítě? Vysvětlete, jak byste vyřešil instalaci telekomunikační infrastruktury, pokud by bylo více majitelů pozemku? Student odpověděl na všechny otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO