Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Specifikuje postup vedení daňové evidence, uzavření daňové evidence a otevření účetnictví. Bakalářská práce rovněž obsahuje komplexní modelový příklad, na kterém je přechod z daňové evidence na vedení účetnictví proveden.
The bachelor thesis deals with the issue of the transition from keeping tax records to double entry book-keeping. It specifies the procedure of keeping tax records, closing tax records and opening entry of book-keeping. The bachelor thesis also contains complex model example on which the transition from keeping tax records to double entry book-keeping is executed.
Description
Citation
MORAWIEC, L. Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vítězslav Irein (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno doc. Ing. Michal Karas, Ph.D.: Lze uvedený postup aplikovat i v případě jiné fyzické osoby, než která je uvedena v práci? Je metodický postup obecně aplikovatelný? Odpovězeno. Ing. Vítěslav Irein: V jakém případě lze uplatnit 30 % paušální výdaje? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO