Analýza aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aplikace účetního softwaru ve firmě Dixons Carphone CoE, s. r. o. Úvodní část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část práce se zabývá analýzou ekonomického systému a problémových oblastí při vedení účetní evidence. Na základě zjištěných poznatků je zpracováno několik podnikových kritérií pro výběr účetního softwaru. Pomocí těchto kritérií je používaný software analyzován a spolu sdalšími vhodnými produkty bodově ohodnocen. V závěrečné části práce jsou navržena řešení, jejichž realizace by měla mít pozitivní vliv na zlepšení problémových oblastí.
This bachelor thesis is aimed at analysis of accounting software in a company Dixons Carphone CoE, s. r. o. Beginning of the thesis focuses on theoretical knowledge needed to fully understand the issue. Next part deals with accounting software analysis and problems connected to it. Based on gathered findings, several company criteria for choosing accounting software are set. Together with chosen suitable products, the analyzed accounting software is analyzed and rated. The final part contains proposals which should have a positive impact on the improvement of problem areas.
Description
Citation
BOBČÍK, Z. Analýza aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
Otázky vedoucího - nebyly položeny Otázky oponenta - odpovězeno dobře Doplňující otázky: Otázka 1. (Ing. Neuwirth) Problém rozložení nákladů na inplementaci ERP Money S4. Počítáte do nákladů i cenu a zavedení serveru a technického řešení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO