Přístupový terminál pro karty typu Mifare

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zapojení a programového vybavení pro aplikaci mikroprocesorem řízeného přístupového terminálu založeného na standartu Mifare. Kromě samotné technologie Mifare je v první části práce představena technologie RFID z níž technologie Mifare vychází. Uvedena je její stručná historie, využití a princip činnosti. Dále práce obsahuje vlastní popis řešení hardwarové a softwarové části návrhu mikroprocesorem řízeného přístupového terminálu, jehož zkonstruování a naprogramování bylo hlavním cílem této práce. Podrobněji popsané jsou i některé pro aplikaci klíčové prvky.
This work deals with the design and integration software for the application of microprocessor-driven access terminal based on standard Mifare. In addition, the technology Mifare is the first part of the work presented RFID technology which is based on Mifare technology. Introduce its brief history, use and principle. Further work includes a description of their own solutions to hardware and software parts of the proposal microprocessor-driven access terminal, which construct and programming was the main objective of this work. In more details are described some of the key elements of the application.
Description
Citation
KUBÍČEK, O. Přístupový terminál pro karty typu Mifare [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Student zodpověděl otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO