Soundspace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cieľom práce je výskum vzťahov medzi abstraktným hudobným a fyzickým priestorom, skúmanie rôznych možností prepojenia zvuku, svetla a hmoty v priestore, ich interakcia a vývoj v čase. Poznatky a výstupy boli aplikované pri návrhu kultúrneho objektu umožňujúceho priestorový vizuálno–akustický zážitok s dôrazom na vnímanie človeka. Architektonická forma je inšpirovaná skladbou Giant Steps jazzového skladateľa Johna Coltrana. Jej hudobné prvky boli prepisované a abstrahované do trojrozmerných štruktúr.
The aim of this work is to research the relationships between abstract musical space and physical space, to explore the various possibilities of connecting sound, light and matter in space, their interaction and unfolding over time. The knowledge and outputs will later be applied in the design of a cultural object providing a visual and acoustic experience with an emphasis on human perception.
Description
Citation
JANDOVÁ, E. Soundspace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Prof. Dr. Henri Hubertus Achten (předseda) Klarisa Kyselková (místopředseda) prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (člen) Mag. arch. Ing. arch. Saman Saffarian (člen) Ing. arch. Ing. Rudolf Müller (člen) Ing. arch. Ing. Jan Vrbka (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka odprezentovala diplomovou práci. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka uspokojivě zodpověděla otázky oponenta. Diskuze – důvod směrů hodnot intervalů, využitelnost teze, zpochybněna atmosféra konstrukce – cizí prvek, tvrdá forma, absence bližšího interiérového řešení. Zpochybnění celkového objemu práce. Studentka práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO