Geografický informační systém v oboru finančních služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o návrhu a vytvoření Geografického informačního systému pro firmu Partners Financial Service a .s.. Aplikace bude klíčový nástroj společnosti pro řízení a vytváření reportů. Práce obsahuje návrh a realizaci tohoto systému s názvem GeoFiP a provázání veřejně dostupných dat různých institucí s interními daty společnosti. Na základě získaných dat a zjištění možností pro zobrazení mapy byl vytvořen základ aplikace v podobě uživatelského rozhraní, logiky návaznosti dat, zobrazení mapového podkladu do aplikace a zajištění integrace aplikace GeoFiP do interního systému společnosti. Grafické rozhraní je vytvořeno pomocí jazyků HTML, JavaScript a CSS, přičemž logika zobrazení je tvořena back-end jazykem PHP s využitím MySQL databáze. Výsledkem práce je funkční uživatelské menu zapadající do konceptu společnosti Partners Financial Services a .s., vytvoření metod pro zobrazení mapového podkladu a funkčním prvkem nastavení zobrazení dat, jen pro určitou část společnosti.
The thesis deals with the analysis and implementation of a Geographical Information System for Partners Financial Service a .s. (GeoFiP). The application will be a mainly used by management to make decisions and for creating reports. The thesis includes process of merging publicly available statistical data of various state institutions with internal company data. Based on the input data and options for displaying the map the basic concept of the application was created such as user interface, the logic of merging the data, displaying of a map background and integration of GeoFiP into the company’s internal system. Graphical interface is created by using HTML, JavaScript and CSS, while logic display is build up on PHP back-end using MySQL database. The result of this thesis is a functional user menu that fits into the Partners Financial Services a .s design and user experience rules, implementation of methods for displaying a map background, and a functional element of data display settings for a specific part of the company.
Description
Citation
SPURNÝ, J. Geografický informační systém v oboru finančních služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Bečková (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Jakým způsobem probíhalo testování vámi vytvořené aplikace a jaké jsou výsledky? Jak často stahujete vrstvové poklady pro mapy? Student okomentoval způsoby testování. Následně zodpověděl položené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO