Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moje bakalářská práce pojednává o problematice měření a analýzy spokojenosti zákazníků ve společnosti Spedice-Future s.r.o., která je zaměřena na logistickou a dopravní podporu dalším společnostem. Práce vychází z dostupných teoretických východisek týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a provedených analýz, které představují klíčovou část mé práce. V praktické části je společnost analyzována a na základě dotazníkového průzkumu jsou v práci vyhodnoceny a zpracovány výsledky spokojenosti zákazníka. V závěru jsou dané návrhy na zdokonalení celkové úrovně spokojenosti zákazníka.
My thesis deals with the problems of measurement and analysis of customer satisfaction in the company-Future Forwarding Ltd., which is focused on logistical andtransportation support to other companies. The work is based on the available theoretical principles of customer satisfaction measurement methods and the analyzes carried out, which are a key part of my job. In the practical part of the company is first characterized and analyzed on the basis of a question naire are evaluated and processed the work of the results of customer satisfaction. The conclusion containssuggestions for improving the overall level of customer satisfaction.
Description
Citation
DYDEK, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Otázky vedeoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno Ing. Ptáček: Je do mzdových nákladů na nového řidiče počítána hrubá mzda nebo super - hrubá mzda? částečně odpovězeno Ing. Neuwirth: Na základě jakého výstupy z analýzy jste došel k tomu, že je potřeba obnovení a doplňění internetových stránek? částečně odpovězeno Ing. Neuwirth: Co chápete pod pojmem obnovení internetových stránek? částečně odpovězeno Ing. Neuwirth: Co by měly doplňené stránky obsahovat? částečně odpovězeno prof. Koráb: Jakou máte strukturu autoparku? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO