Využití controllingu v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na využití controllingu v podniku a to převážně na plánování a analýzu odchylek. V teoretické první části budou popsány základní charakteristiky a pojmy, které budou následně využity v analytické části. V této části bude popsána společnost Honeywell s.r.o., kde bude analyzován její stav a metody plánování nákladů. Autorka pracuje v oddělení controllingu a přímo se podílí na procesu plánování a kontroly. Dále budou analyzovány a interpretovány odchylky na základě skutečných hodnot, které se provádějí v MS Excel. V návrhové části bodou navrženy možná opatření, ke zlepšení využití controllingu v podobě implementace nového programu MS Power BI nebo Tableau do controllingového útvaru.
The master´s thesis is focused on application of Management Control System in company especially on planning and analysis of deviations. In theoretical part of the thesis will be described basic charakteristic and terms and will be used continualy in the analytical part. In this part Honeywell s.r.o. will be described and analyzed its current situation and methods for planning costs. Then will be analyzed and interpreted deviations based on actual data in MS Excel. In the proposal part will be propose actions to improve the current situation in the form of implemetation new program MS Power BI or Tableau into controlling team.
Description
Citation
ŠPICAROVÁ, K. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-07
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Uvádíte v práci odchylky z plánu. Jedná se o Vaše odchylky anebo firemní? Zodpovězeno. Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Nebude vznikat velká pracnost při zadávání dat do Power BI? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO