Detekce defektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Vizuální inspekce desek plošných spoju (DPS) lidmi se stává nemožná z důvodu zvyšující se komplexity a miniaturizace desek plošných spoju. K dosažení vysoké spolehlivosti DPS jsou výrobci nuceni vyvíjet nové metody inspekce, které by zajistily kontinuální kontrolu každé desky a oddělily ty, které nesplňují požadavky na jakost. Jednou z možností je použít automatickou rentgenovou inspekci, kterou se zabývá tato práce.
Visual inspection of the printed circuit boards (PCB’s) by human controllers is becoming impossible with the increasing complexity and miniaturization of the circuit boards. To achieve high reliability of the PCB’s, manufacturers are forced to develop new methods of inspection that will ensure inline control of every circuit board and separate those that does not fulfill the quality requirements. One of the options is the automatic x-ray inspection method which is covered in this thesis.
Description
Citation
HORÁK, M. Detekce defektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO