Analýza vybraných ukazatelů společnosti DEZA, a. s. pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Autor bakalářské práce analyzuje a následně také hodnotí statistické ukazatele chemického závodu DEZA, a. s., mající určité environmentální aspekty. Analýza je podložena teoretickými poznatky o regresní analýze a časových řadách. V práci je dále představeno zautomatizované řešení použitých výpočtů v programovacím jazyce Visual Basic a uveden způsob, kterým se autor snaží zlepšit firemní image.
In his final paper, the author examines and evaluates the statistical indexes of chemical factory DEZA, a. s. that have certain environmental aspects. The analysis itself is based on theoretical findings related to the regressive analysis and time series. Furthermore, the author designed an application in Visual Basic programming language that automatically solves math problems introduced in the final paper. The author also introduces a suggestion on how to improve the company's image.
Description
Citation
KRATOCHVÍL, B. Analýza vybraných ukazatelů společnosti DEZA, a. s. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO