Návrh optické soustavy na rozšíření svazku Nd:YAG laseru v aparatuře pro laserovou spektroskopii (LIBS)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cielom bakalárskej práce je navrhnutie ďalekohžadu pre rozšírenie gaussovského zväzku Nd:YAG laseru používaného v aparatúre LIBS. V okolí stredu rozšíreného zväzku je intenzita žiarenia približne rovnaká a preto je táto časť zväzku vhodnejšia pre fokusáciu na vzorku. Navrhnutý ďalekohžad je zostrojený z dvoch šošoviek. Vzdialenosť medzi nimi sa dá pomocou jemného závitu korigovať a meniť tak vlastnosti rozšíreného zväzku. Zostava je navrhnutá s ohžadom na optické vady systému a na konečné rozmery.
Purpose of this bachelor thesis is to design of an telescope for expanding the Nd:YAG laser gauss beam used in LIBS aparature. Intesity of the radiation around centre is approximately same and therefore is useful for focusation on sample. Designed telescope consists of two lenses. Distance between them can be adjusted by fine screw thread for attributes correction of the expanded beam. The aparature is designed with respect for system optical aberrations and final size of the telescope.
Description
Citation
ROŠČÁK, M. Návrh optické soustavy na rozšíření svazku Nd:YAG laseru v aparatuře pro laserovou spektroskopii (LIBS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Fyzikální inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO