Posouzení podniku na základě účetní závěrky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je posouzení společnosti na základě účetní závěrky. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část je zaměřená na výtah legislativních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou a na teoretické shromažďování poznatků o účetní závěrce. Druhá část je aplikační částí na konkrétní vybranou společnost.
Bachelor thesis deals with appreciation of the company based on the financial statement. Bachelor thesis is split to the two parts. The first part concentrates on legislation and related rules connected with the issue, and theoretical knowlegdge of financial statement. The second practical part deals with the particular selected company.
Description
Citation
KOBIDA, M. Posouzení podniku na základě účetní závěrky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Mgr. Stanislav Nisler (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student neodevzdal ve stanoveném termínu bez omluvy bakalářskou práci. Práce není přijata k obhajobě. Obhajoba je dle čl. 12 odst. 8 Směrnice děkana č. 1/2012 klasifikována stupněm "F".
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO