Daňové ráje z pohledu České Republiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se bude v teoretické části zabývat pojmem daňových rájů, jejich rozdělením, využitím a výběrem. V druhé části budou porovnány tři firmy z České Republiky s obratem v řádech statisíců až do několika milionů a bude na nich demonstrováno, kdy pro ně bude výhodné nebo nevýhodné působit v daném daňovém ráji oproti setrvání v České Republice.
In the theoretical part this work deals with the concept of tax havens, their distribution, use and selection. The second part compares three companies in the Czech Republic with a turnover of hundreds of thousands to several millions, and it demonstrates which for them would be advantageous or disadvantageous - to operate in the tax haven compared to staying in the Czech Republic.
Description
Citation
ZEMAN, D. Daňové ráje z pohledu České Republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Oto Lipovský (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polák, Dr. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Doc. Fedorová: Společnosti z Kypru odcházejí, proč doporučujete přemístit se na něj? - odpovězeno Ing. Lipovský: Můžete rozvést Vaši myšlenku, že by finanční úřady měli zvýšit aktivitu v oblasti transferových cen? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO