Komparace účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vybraných strojírenských společnostech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů, které vyplývají z jejich poskytování a následně se zabývá komparací systémů poskytování benefitů ve vybraných společnostech. Obsahuje návrh na optimalizaci nákladů a formulaci předpokládaných přínosů pro analyzované společnosti.
The bachelor thesis focuses on the accounting and tax aspects of employee benefits, which from their provision and then deals with a comparison of systems for providing benefits in selected companies. It contains a proposal for cost optimization and formulas for expected benefits for the analyzed companies.
Description
Citation
KRÁLOVÁ, V. Komparace účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vybraných strojírenských společnostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Mikulica: Jak jste vybírala firmy pro srovnání poskytovaných benefitů? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO