Sedimentace MR kapaliny při startu nového vesmírného nosiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá experimentálním zjištěním míry sedimentace magnetoreologické (MR) kapaliny, vystavené účinkům zrychlení 1-6 G, čímž je simulováno přetížení při startu vesmírného nosiče. Cílem práce je poskytnout nové poznatky o sedimentaci MR kapalin. V práci je popsán kompletní experiment akcelerované i dlouhodobé sedimentace, včetně nově vyvinuté metody hodnocení míry sedimentace MR kapalin a měřícího zařízení zkonstruovaného pro tuto metodu. Výsledky této práce budou použity při vývoji nového tlumícího systému uložení ná-kladu ve vesmírných nosičích ESA.
This bachelor thesis deals with sedimentation behavior of magnetorheological fluid exposed to acceleration 1-6 G. That simulates start of a space launcher. Main goal of this work is to bring new knowledge of MR fluids behavior. Experiment of accelera-ted sedimentation as well as the long term sedimentation is presented, including new method and measuring device developed to measure the sedimentation, in order to compare different commercial MR fluids. Results from this work will be used in development of the new semiactive dum-ping system for carrying load in ESA new space launcher.
Description
Citation
BERKA, P. Sedimentace MR kapaliny při startu nového vesmírného nosiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO