Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti PREFA Brno a.s. s využitím statistických metod. Data jsou zpracována pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. Na základě výsledků je vytvořena prognóza následujících dvou let vývoje a návrhy ke zlepšení situace.
This bachelor thesis deals with an evaluation of the financial situation of PREFA Brno a.s. using statistical methods. The data are processed using selected indicators of financial analysis, time series and regression analysis. Based on the results are created the prognosis of the next two years of development and proposals to improve the situation.
Description
Citation
KUČERA, J. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázky oponenta BP - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Kruntorádová - Jakého objemu pohledávek by se týkalo využití factoringu? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Má společnost v současnosti pohledávky po splatnosti? Řeší je? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Navrhujete využití úvěru, k čemu by sloužil? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Myslíte si, že je v současnosti vhodné rozvíjet výrobu ve stavebnictví? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Odkud jste čerpal data na zpracování BP? - odpovězeno doc. Zich - Navrhujete slevu za dřívější zaplacení pohledávky, jakou? Jaký to bude mít dopad? Jak se to projeví? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO