Návrh a tvorba datové struktury a webové stránky pro Mystery Shopping agenturu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom tejto práce je vytvorenie dátovej štruktúry ako podklad pre webovú stránku a informačný systém pre spoločnosť zaoberajúcu sa mystery shoppingom. Hlavnou úlohou dátovej štruktúry a webovej stránky bude minimalizovať chyby spôsobené ľudským faktorom, uľahčovať prácu zamestnancom spoločnosti a skrátiť časové intervaly v komunikácii medzi jednotlivými zamestnancami. Teoretická časť bakalárskej práce popisuje prostriedky a metódy použité na tvorbu dátovej štruktúry a webovej stránky. V analytickej časti práce budú definované a popísané jednotlivé požiadavky spoločnosti, na základe ktorých bude vytvorená dátová štruktúra. Práca ďalej obsahuje konkrétny návrh riešenia.
The main object of this thesis is a data structure proposal as a base for a website and information system for a mystery shopping company. The data structure and website will minimize employee’s mistakes, simplify their work and shorten time intervals in communication between employees and company’s clients. The theoretical part of bachelor thesis describes resources and methods used for the creation of the data structure and company’s website. The analytical part will be defining and describing the company’s requirements as a basis for proposal of data structure and realization of the company’s website. Furthermore, the thesis contains concrete real design of data structure and website.
Description
Citation
BLAHUŠIAKOVÁ, B. Návrh a tvorba datové struktury a webové stránky pro Mystery Shopping agenturu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázka oponenta: odpovězeno. Ing. Luhan: Jak jste využila údaje ze SWOT analýzy. Jakým způsobem jste získala podklady ke stanovení hrozeb a příležitostí u SWOT.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO