Nakládání s jaderným odpadem v jaderných elektrárnách a nemocničních zařízeních

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na dnes velmi diskutovanou a mediálně často řešenou problematikou vzniku, skladování a zpracování radioaktivních odpadů. Práce se zabývá nejen problematikou vzniku radioaktivních odpadů v Jaderné elektrárně Dukovany, ale i vznikajícím radioaktivním institucionálním odpadem, který pochází z nemocnic a vzniká především při léčbě nádorových onemocnění. Dále je v práci uvedeno rozdělení těchto odpadů a popis, jak se s těmito opady v jednotlivých zařízeních zachází. Práce vznikla na základě poznatků a odborných materiálů získaných při návštěvách na specializovaných pracovištích v Jaderné elektrárně Dukovany a Fakultní nemocnici v Brně, na klinice nukleární medicíny.
The bachelor’s thesis at hand is aimed at issues related to formation, storage and processing of radioactive waste – the issues that are widely discussed and dealt with in media. The thesis is concerned not only with formation of radioactive waste in the Dukovany Nuclear Power Station, but also with emerging radioactive institutional waste that originates in hospitals predominantly during treatment of cancer. The thesis provides classification of wastes and description of how these wastes are handled in individual facilities. The thesis is based on findings and technical materials obtained during visits to specialized workplaces at the Dukovany Nuclear Power Station and the University Hospital Brno, the Department of Nuclear Medicine.
Description
Citation
VITOVSKÁ, M. Nakládání s jaderným odpadem v jaderných elektrárnách a nemocničních zařízeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO