Kontrola bezpečné vzdálenosti v autě pro platformu Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje detekování automobilů na platformě Android a popisuje několik způsobů detekce objektů. Aplikace využívá kameru mobilního telefonu a zpracovává obraz pomocí OpenCV knihovny. Detekce je založena na porovnávání dvou snímků s využitím ORB detektoru a deskriptoru a je implementována v nativním kódu.
This bachelor's thesis presents car detection on Android platform and describes few techniques of object detection. Application uses mobile phone camera and processes images by using OpenCV library. Detection is based on matching of two images with ORB detector and descriptor and is implemented in native code.
Description
Citation
PRACUCH, M. Kontrola bezpečné vzdálenosti v autě pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Existují nějaké podmínky pro nasazení aplikace do praxe? Pracuje aplikace s aktuální rychlostí auta?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO