Marketingový výzkum pro podporu komunikace ocenění výrobku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na provedení marketingového výzkumu pro vybraný pivovar. Marketingový výzkum je realizován pomocí dotazníkového šetření a slouží jako podpora pro marketingovou komunikaci v oblasti získaného ocenění výrobku. Na základě výsledků z dotazníkového šetření jsou předloženy vlastní návrhy na marketingovou komunikaci oceněných výrobků. Práce nastiňuje potřebné teoretické pozadí a analyzuje marketingové prostřední společnosti.
The Bachelor's thesis focuses on a marketing research for the selected brewery. The research is conducted via questionnaire survey and serves as a support for marketing communication in the field of product valuation. Based on the results from the questionnaire own proposals for the marketing communication of the awarded products are presented. This thesis outlines the necessary theoretical background and analyzes the marketing environment of the company.
Description
Citation
WINTEROVÁ, K. Marketingový výzkum pro podporu komunikace ocenění výrobku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
nebyly položeny otázky vedoucího ani oponenta další otázky: dr. Hornungová - Vyčíslila jste náklady, kolik to společnost bude stát? Oslovila jste dodavatele? - zodpovězeno dr. Novák - Pivovary začínají investovat do nových technologií a přístupů, jak je na tom tato společnost? Zvyžuje rozšíření produkce? - zodpovězeno doc. Žižlavský - Jaká je struktura prodejů? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO