Matematické modelování populačních problémů v biologii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá modelováním populačních problémů v biologii. Jejím cílem je uvedení základních modelů popisujících dynamiku vývoje jedné nebo dvou populací. Modely, které jsou v této práci uvedené, jsou popsány obyčejnými diferenciálními rovnicemi prvního řádu. Při zkoumání vývoje populace v čase je hlavním problémem hledání singulárních bodů (a zkoumání jejich stability) diferenciálních rovnic, které vývoj dané populace popisují. Práce je proto věnována i těmto problémům.
This bachelor´s thesis deals with the modeling of population problems in biology. The aim of this thesis is to mention some basic models describing dynamics of the evolution of one or two populations. Models mentioned in this thesis are described by first-order ordinary differential equations. Exploring the evolution of the population brings the main question - searching for singular points (and verifying their stability) of differential equations describing the evolution of the population. Therefore the thesis also deals with these problems.
Description
Citation
ČAMPULOVÁ, M. Matematické modelování populačních problémů v biologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (předseda) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO