Návrh modernizace marketingové strategie Českého atletického svazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh marketingové strategie Českého atletického svazu. První část práce definuje teoretická východiska, objasňuje terminologii marketingu a marketingové strategie. V praktické části jsou zjišťovaná potřebná data, na jejichž základě je provedena analýza současné komunikace a propagace. Výsledky analýzy slouží jako podklady pro návrhy modernizace marketingové strategie.
The aim of the bachelor thesis is proposal for upgrading the marketing strategy of the Czech Athletic Federation. The first part defines the theoretical principles, clarifies the terminology of marketing and marketing strategy. In the practical part of the necessary data are collected on the basis of the analysis of the current communication and promotion. Results of the analysis serve as the basis for the modernization proposals marketing strategy.
Description
Citation
HLAVATÁ, M. Návrh modernizace marketingové strategie Českého atletického svazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
otázka oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Uváděla jste kalkulaci mobilní aplikace, zmiňujete konzultaci s odborníkem, můžete objasnit tento zdroj? - zodpovězeno - Zmiňovala jste, že časopis vychází čtvrtletně? Existuje i elektronická verze? - zodpovězeno - Bylo by možné využít formy her? - zodpovězeno doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. - Jak je možné motivovat středoškolské studenty, aby se informacemi opravdu zabývali? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO