Návrh realizace počítačové sítě v prostředí restaurace a hudebního klubu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku návrhu a tvorby počítačové sítě pro restaurační zařízení s music clubem. Mimo samotného návrhu strukturované kabeláže a zařízení obsahuje také analýzu současného stavu a teoretická východiska nutná pro porozumění problematice. Ve výsledku může sloužit jako podklad pro budoucí úpravu sítě.
This bachelor‘s thesis is focused on the design and creation of computer networks for the restaurant with music club. Except the proposal of structured cabling and equipment also includes an analysis of the current situation and theoretical background required for understanding this issue. The result of this thesis, can be used as a basis for future modification of this network.
Description
Citation
MATUŠŮ, M. Návrh realizace počítačové sítě v prostředí restaurace a hudebního klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Prof. Dostál - Finanční ohodnocení na zpracovaný projekt.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO