Vliv technologických parametrů na elektrochemické vlastnosti záporné elektrody v lithium-iontovém akumulátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou li-ion batérií a skladá sa z dvoch základných častí. V prvej časti práce je rozpísaná teória. Tá sa venuje elektrochemickým článkom a predovšetkým li-ión článkom, ich operačnému princípu, pričom je kladený dôraz na zápornú elektródu (anódu) a jej materiál prírodný grafit, predovšetkým jeho elektrochemické vlastnosti. Posledná kapitola teórie popisuje predpokladaný vplyv technologických parametrov na elektrochemické vlastnosti zápornej elektródy. Druhá časť práce je praktickou časťou, v ktorej je popísaný postup pri výrobe elektród v laboratóriu. Ďalej nasleduje popis použitých meracích techník, postup a výsledky meraní. Na konci práce je vyhodnotený vplyv tlaku a hrúbky vrstvy na elektrochemické vlastnosti prírodného grafitu a na kapacitné a prúdové charakteristiky zápornej elektródy.
This bachelor thesis deals with the issue of li-ion batteries and consists of two main parts. The first part of the thesis deals with a theory. It describes the functionality of electrochemical cells, especially li-ion cells. Operational principle of the cell is discussed, with the main focus given on negative electrode (anode) and the material it consists of, the natural graphite, mainly his electrochemical properties. Last chapter of theory describes expected impact of technological parameters on electrochemical properties of negative electrode. The second part of the thesis is the practical part. First, it describes procedure of making electrodes in laboratory and afterwards it provides an explanation of used measuring methods, steps taken during the measurement, and the results of the measurements. At the end of the thesis, the influence of pressure and layer thickness on electrochemical properties of natural graphite and on capacitive and current characteristics of negative electrode is evaluated.
Description
Citation
ŽIVČIC, S. Vliv technologických parametrů na elektrochemické vlastnosti záporné elektrody v lithium-iontovém akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě: 1. Absolutní čísla tloušťky elektrodové hmoty (po lisování) jste nezjišťoval? 2. Jaké jste použil elektrody? 3. Co bylo rozpouštědlo a co sůl – v elektrolytu? 4. Formoval jste nějak elektrody před měřením? 5. Která elektroda je kladná a která záporná – při vybíjení/nabíjení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO