Vybrané druhy analýz stejnosměrných obvodů v programovacím jazyce MATLAB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metodami analýz elektrických obvodů a to jak metodami univerzálními, tak speciálními. Metody byly v práci teoreticky definovány. Následně byl vysvětlen postup při počítání a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Univerzální metody byly vysvětleny na příkladu, který byl pro všechny metody identický. MATLAB byl představen jako programovací jazyk. Čtyři z metod byly přepsány do programovacího jazyka MATLAB 2014a. Naprogramovány byly metody smyčkových proudů, uzlových napětí, Kirchhoffovy zákony a metoda superpozice. Metoda smyčkových proudů byla stejně jako Kirchhoffovy zákony naprogramována pro dvě až čtyři smyčky. Metoda uzlových napětí byla pak naprogramována pro dva až čtyři uzly. Metoda superpozice byla naprogramována pouze pro dvě smyčky. Grafické uživatelské rozhraní bylo definováno a vytvořeno pro program Kirchhoffových zákonů. V závěru projektu bylo zváženo využití programů studenty.
This bachelor thesis deals with methods of a DC circuit analysis. Both universal and special methods are discussed. All methods are theoretically determined. Calculation procedure is explained and advantages and disadvantages of each method are considered. Universal methods are explained by means of a problem identical for each method. Next, MATLAB is introduced as a programming language. Four of the discussed methods are written into the programming language MATLAB 2014a, namely the loop current method, the node voltage method, Kirchhoff’s laws, and the superposition method. The loop current method as well as Kirchhoff’s laws are programmed for two to four loops. The node voltage method is programmed for two to four nodes. The superposition method is programmed only for two loops. A graphical user interface is defined and designed for the program of Kirchhoff’s laws. Finally, the use of the programs by students is considered.
Description
Citation
URBANOVÁ, H. Vybrané druhy analýz stejnosměrných obvodů v programovacím jazyce MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PaedDr. Alena Baumgartnerová (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci s drobnými chybami, které nebránily porozumění, a správně zodpověděl všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO