Podnikatelský plán založení výtvarného ateliéru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu pro založení výtvarného ateliéru. Je rozdělena do tří částí. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou nezbytné pro celkové pochopení daného tématu. V analytické části práce je provedena komplexní analýza současného stavu. Poslední, návrhová část, obsahuje vlastní návrh podnikatelského plánu a zhodnocení podmínek realizace.
The bachelor thesis deals with proposal of a real business plan for starting up the art atelier. It is divided into three parts. Theoretical part defines the basic concepts that are necessary for the overall understanding of the topic. In the analytical part of the thesis a complex analysis of the current situation is performed. The last, proposed part, contains the business plan proposal and evaluation of implementation conditions.
Description
Citation
GENAEVA, E. Podnikatelský plán založení výtvarného ateliéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Otázky oponenta: částečně zodpovězeno Otázka prof. Koráb: Jsou promítnuty výsledky marketinogévho průzkumu do SWOT analýzy? - zodpovězeno Otázka Ing. Hornungová: Jakým způsobem uvažujete vyplacení zisku z podnikaní? - zodpovězeno Jsou v práci zahrnuty i výdaje jako je vedení účetnictví atd.? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO