Řízení nákladů v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na řízení nákladů v podniku a na sjednocení evidence režijních nákladů. Bude provedena procesní analýza, bude analyzována kalkulace a budou navrženy způsoby, jak dosáhnout sjednocení evidence režijních nákladů.
This bachelor thesis is focused on cost management in the company and on the unification of overhead costs. A process analysis will be performer, calculations will be analyzed and ways to achieve unification of overhead costs records will be proposed.
Description
Citation
OMELKA, T. Řízení nákladů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázka oponenta práce – odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. – Z čeho se skládají přímé náklady ve Vaši práci? Co je potřebné k implementaci návrhu týkajícího se expedice? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO