Zlepšení procesu expedice ve strojírenské firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zlepšení procesu expedice a procesu kvality ve výrobní společnosti. Obsahuje tři návrhy optimalizace procesů s cílem minimalizace ztrát. Práce je rozdělena do třech hlavních částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky. Druhá část obsahuje globální a detailní analýzu společnosti s určením hlavních problémů. Na základě analýz jsou vypracovány návrhy řešení.
This bachelor thesis deals with a proposal of improving the dispatch proces and the quality proces in the mechanical engineering company. In consists of three proposals for proces optimalization in order to minimalize losses. The work is divided into thee main parts. The firts part is focused on theoretical knowlage. The second part contains a global and detailed analysis of the company with the identification of the main problems. Based on analyzes, solutions are developed.
Description
Citation
KUBOVÝ, T. Zlepšení procesu expedice ve strojírenské firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta - odpovězeno doc. Putnová: Vy jste na str. 43 napsal, že existuje vysoký počet chyb, máte do někde kvantifikované? Také píšete, že je potřeba motivovat dělníky, aby hlásili zmetkovitost výrobků, máte to vyčíslené? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO