Penzion v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce budovy penzionu v Brně. Část objektu je pod úrovní terénu, nosnou konstrukci zde tvoří monolitické železobetonové rámy a na ně uložena spojitá železobetonová stropní deska. Nad úrovní terénu nosnou funkci přebírá svislá zděná konstrukce se skládanými stropy. K posuzovaným prvkům je provedena výkresová dokumentace.
The purpose of this thesis is to present the static design of chosen parts of the supporting structure of Guest House in Brno. Part of the building is located below ground level, therefore the supporting structure is made of monolithic reinforced concrete frames holding the reinforced concrete slab. Above ground level the supporting structure is made of masonry construction with folded ceiling. Drawing documentation is included.
Description
Citation
BUDINA, M. Penzion v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO