Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti PJSC “Poltava Medical Glass Factory”. Teoretická část je zaměřena na teoretická východiska a poznatky marketingového mixu. Analytická část obsahuje rozbor a zhodnocení již stávajícího marketingového mixu. V závěru práce jsou navrhnuta řešení pro zlepšení již zavedeného marketingového mixu, který povede nejen k nalezení nových potencionálních a věrných zákazníku ale především k posílení jména společnosti a tvorbě zisku.
Bachelor thesis is focused on the marketing mix of the company PJSC “Poltava Medical Glass Factory”. The theoretical part is focused on theoretical background and knowledge of the marketing mix. The practical part contains an analysis and assessment of the already existing marketing mix. The conclusion suggested solutions to improve the already established marketing mix that will lead not only to find new potential and loyal customers but also to strengthen the company's name and making a profit.
Description
Citation
HRYSHCHENKO, V. Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-09-07
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Milichovský: Zahrnula jste při zpracování závěrečné práce i aktuální politickou situaci? Na jaký trh chcete cílit svými návrhy? Proč jste u popisu společnosti necitovala? - odpovězeno prof. Koráb: Proč se plynnová pec ohřívá zároveň i elektřinou? - odpovězeno Ing. Veselý: Uvádíte dvě hrozby, jedna z nich je legislativní. Máte tušení, co by to mohlo představovat? Jak se uzávírá ampule? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO