Stavebně technologická etapa zateplení obvodového pláště bytového domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Stavebně technologická studie se zaměřuje na kontaktní zateplení obvodového pláště zděného bytového domu. Zateplení bude provedeno kompletně na celé stavbě včetně spodní stavby a soklu. Součástí je i rekonstrukce balkónů a lodžií, kde bude položeno nové souvrství. Práce popisuje průběh jednotlivých fází zateplení, zásady organizace výstavby, časové plánování, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a také položkové rozpočty.
Construction and technological study focuses on the contact insulation cladding brick of apartment building. Thermal insulation will be done completely on whole construction, including substructure and plinth. It also includes renovation of balconies and loggias, where will be done a re-formation. The work desribes the process of individual phases of insulation, principles of organization of construction, time scheduling, suggestion of machine composition, quality requirements, safety and health at work and itemized budgets.
Description
Citation
SZMEKOVÁ, M. Stavebně technologická etapa zateplení obvodového pláště bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO