Bezvýkopové technologie budování komunikací, microtunneling

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem předložené práce bylo shrnout přehled současných metod a strojů pro budování komunikací bezvýkopovými technologiemi a součastně provést kritický rozbor jednotlivých technologií. Bezvýkopové metody patří v současné době mezi rychle se rozvíjející odvětví. Hlavní předností bezvýkopových metod je podstatné snížení nepříznivých vlivů, které má běžná výstavba na dopravu po komunikacích a na životní prostředí, zejména pak v hustě zastavěných částech měst a obcí. V práci bylo nejdříve provedeno popsání základních technologií budování, a následně byly tyto metody znázorněny obrázkem. Dále bylo provedeno rozdělení firem a byly shrnuty parametry jednotlivých strojů do tabulek.
The target of submitted work was to sum up a view of current methods and the machines for the building of communications by trenchless technologies and to conduct a critical analysis each technologies parallely. Trenchless methods belong to the high-developing divisions nowadays. The major advantage these ones is serious decline unfavourable impacts which have common building of transportation along the route and the environment especially through the cities and the villages. The base of these technologies of building were described and depicted by picture firstly. Then the companies were divided and the parameters of machines had been compiled into the charts.
Description
Citation
JAVŮREK, F. Bezvýkopové technologie budování komunikací, microtunneling [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO