Návrh hydraulického ohraňovacího lisu

but.committeedoc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v rámci prezentace seznámil zkušební komisi s principem a terminologií technologie ohraňování. Následně představil detaily a popsal princip funkce 2 navržených konstrukčních řešení včetně zhodnocení výhod či nevýhod dílčích variant a zdůvodnil volbu finálního konceptu. Výsledné řešení doplnil pomocí 3D vizualizací se slovním popisem funkce. Na závěr student zhodnotil doporučení své práce pro praxi. Na doplňující otázku oponenta: „Čím regulujete posuv šroubu pro kompenzaci nerovnoměrného zatížení beranu?“ Student odpověděl slovně a navrhl řízení pomocí PLC. Na otázku oponenta: „Používáte nějaký typ snímače?“ student navrhuje použití odporových snímačů a zdůvodnil svoji volbu. Na otázku oponenta: „Pomocí jakých prvků bude ohraňovací lis spuštěn a ovládán?“ student znovu popsal technologii ohraňování a navrhl princip řízení lisu. Komise v rámci rozpravy k práci rozporuje studentovo tvrzení, že je v lineárním vedení beranu vůle. Kde se na Slovensku vyrábí ohraňovací lisy? Student odpovídá Trumpf, komise odpověď doplňuje. Co to je PLC? Student odpovídá, že je to řídicí systém. Na doplňkovou otázku na rozdíl mezi PLC a CNC student zhodnotil, že CNC je pro řízení složitějších procesů. Jak funguje odporový snímač? Student z části popsal funkci snímače.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPavlík, Jancs
dc.contributor.authorMachara, Matúšcs
dc.contributor.refereeTůma, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2022-06-14T07:54:24Z
dc.date.available2022-06-14T07:54:24Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá v prvej časti problematikou ohýbania, ohraňovania a rôznymi typmi ohraňovacích strojov. V časti druhej bol detailne navrhnutý mechanizmus slúžiaci na riadenie barana ohraňovacieho lisu počas ohybu. Boli rozpracované jednotlivé situácie, ktoré môžu pri práci nastať. Na ich základe a na základe teoretickej úvahy o deformácii jednotlivých súčastí vymysleného riešenia boli nadimenzované jednotlivé komponenty. Taktiež bolo načrtnuté možné riešenie základnej konštrukcie celého ohraňovacieho lisu podľa parametrov zadania. V závere bolo spomenuté doporučenie pre výrobu tohto riešenia.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused in the first part on the issue of bending and various types of press brakes In the second part, a mechanism was designed in detail to control the ram press brake during bending. The individual situations that may occur at work have been developed. Based on them and on the theoretical consideration of the deformation of individual parts of the invented solution, the individual components were dimensioned. A possible solution of the basic construction of the whole press brake according to the assignment parameters was also outlined. Finally, a recommendation for the production of this solution was mentioned.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMACHARA, M. Návrh hydraulického ohraňovacího lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139742cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205197
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOhraňovací liscs
dc.subjectohraňovaniecs
dc.subjectbaran ohraňovaieho lisucs
dc.subjecthydraulický valeccs
dc.subjectPress brakeen
dc.subjectbendingen
dc.subjectram press brakeen
dc.subjecthydraulic cylinderen
dc.titleNávrh hydraulického ohraňovacího lisucs
dc.title.alternativeDesign of hydraulic press brakeen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-13-13:36:59cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139742en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.14 09:54:24en
sync.item.modts2022.06.14 08:15:37en
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
3.42 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139742.html
Size:
7.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139742.html
Collections