Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá PLC komunikací, rozebírá výhody a nevýhody této technologie. Popisuje významné standardy úzkopásmové komunikace a zmiňuje taktéž širokopásmový standard HomePlug AV2. Uvádí rozdělení PLC technologie dle šířky pásma, ve kterém působí. Zahrnuje současný přehled síťových prvků technologie PLC pro komerční využití či ve formě vývojových kitů. Dále práce obsahuje popis testů aktivních síťových prvků dle doporučení RFC 2544 a aplikaci těchto testů pomocí NetBlazer testeru na širokopásmových PLC modemech Linksys PLEK500 v laboratoři Ústavu telekomunikací VUT BRNO. Tytéž PLC modemy byly použity také k experimentálnímu měření v domácím prostředí. Práce se také zabývá srovnáním úzkopásmových PLC standardů PRIME a G3 za různých podmínek definovaných v předem připravených scénářích. Pro účel tohoto srovnání bylo provedeno měření s kitem SAM4CP16C-EK od firmy Atmel, pracujícím s více nosnými. V závěrečné části práce jsou výsledky diskutovány ve srovnání s dostupnou literaturou.
This thesis deals with PLC communication, presents pros and cons of this technology. The thesis describes several basic standards of the narrowband communication and broadband HomePlug AV2 standard. It groups the technology according to frequency band. Also, it brings summary of commercial products and development kits which are using PLC technology. The thesis contains the description of network testing to RFC 2544 recommendation and its application onto narrowband Linksys PLEK500 modems using NetBlazer tester which took place in laboratory of Brno University of Technology’s Department of Telecommunications. The same PLC modems are used in a second series of experimental measurements in home environment. This thesis also deals with comparison of narrowband PLC standards PRIME and G3 whilst exposed to different transmission conditions as defined by pre-established measurement scenarios. Said comparison was attained by measurements using Atmel’s multi-carrier PLC kit SAM4CP16C-EK. In the closing section of the thesis the results obtained by said measurements are consulted with conclusions provided by contemporary PLC-oriented publications.
Description
Citation
BIJOTOVÁ, K. Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Mangová, Ph.D. (člen) Ing. David Troják (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Ľubomír Mráz (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Jak možné dosáhnout vyšší spolehlivosti a stability PLC komunikace (například u použitých zařízení) ve zhoršených podmínkách komunikace? Jak ovlivní celkovou komunikaci situace se současně aktivními BPL modemy a několika NB modemy? Například Linksys + TI + Atmel.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO