Ekonomická a ekologická hlediska rozhodování při použití recyklovaného kameniva do pozemních komunikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozhodováním při použití recyklovaného a přírodního kameniva do pozemních komunikací. Jedná se o rešerši, kde se zabývám způsoby recyklace a jejich ekonomickým a ekologickým přínosem společnosti. Praktická část potom využívá tyto informace k podání reálných výsledků.
This bachelor thesis is based on decision making process connected with the usages of recycled and natural aggregates in a road construction. In the research I deal with the ways of recycling and their economic and environmental benefits for society. The practical part then uses this information to bring the real results.
Description
Citation
TRÁVNÍČEK, D. Ekonomická a ekologická hlediska rozhodování při použití recyklovaného kameniva do pozemních komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO