Návrh malé počítačové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této práce je analyzovat současný stav počítačové sítě firmy a jeho požadavky na zlepšení sítě, poté navrhnout potřebné změny a způsob jejich realizace. Součástí práce bude také popis jednotlivých vhodných komponent sítě, výběr technologií a postup implementace.
The aim of this thesis is to analyse the current state of the computer network of the company and its requirements to improve the network, then to propose necessary changes and how they are going to be implemented. The work will also be a description of the appropriate network components, technology selection, and implementation process.
Description
Citation
BÁTORA, P. Návrh malé počítačové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno. Otázky oponenta: zodpovězeno. Dr. Chvátalová: Jak jste připraven na příkladové situace? - Zodpovězeno. Dr. Neuwirth: Jaký je rozdíl mezi kategorií 5 a 5e? - Zodpovězeno. Dr. Neuwirth: Jak se dají zabezpečit Wi-Fi sítě? - Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO