Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku MR STEEL GROUP, s.r.o., na základě analýz účetních výkazů za sledované období 2012 – 2016. Ke zjištění ekonomické výkonnosti podniku jsem si vybrala finanční analýzu. Práce obsahuje textovou část a vypracovanou analytickou část, ve které je také představena společnost a návrhy na její zlepšení ekonomické situace. Dále srovnání s konkurentem obdobné velikosti.
The bachelor´s thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company MR STEEL GROUP, s.r.o. It is based on analysis of the financial statements from the years 2012 – 2016. To determinate the economic performance I have chosen the financial analysis. The thesis contains the theoretical part and the practical part. The practical part contains the introduction of the company, the analysis of the economic performance and the proposals for its improvements. The comparison of the company with the competitors of the same size is also included in the practical part.
Description
Citation
PÁLENÍKOVÁ, T. Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
docentka Korytárová - Podnikatelský záměr (citováno z prezentace studentky) - vybraný subjekt se zabývá vozidly? - odpovězeno docentka Korytárová - Kdo konkrétně bude realizovat ekologickou likvidaci? - odpovězeno docent Brychta - "Stravenky nezvyšují náklady společnosti." (citováno z bakalářské práce studentky) souhlasíte s tímto tvrzením? - částečně odpovězeno docent Brychta - Kolik budou stravenky pro zaměstnance vybraný subjekt ročně stát? - částečně odpovězen docent Brychta - Jak jste určila tržby za likvidaci? - odpovězeno docentka Lajtkepová - Uvažujete, že přijmete jednoho nového zaměstnance. Uvažujete, že společnost by měla zlikvidovat v průměru jedno auto denně. Je podle Vás skutečně nezbytně nutné přijmout jednoho nového zaměstnance pro převzetí jednoho jediného vozidla denně? - odpovězeno docentka Lajtkepová - Zakalkulovala jste do své úvahy, že vybraný subjekt majiteli vozidla za vykoupené vozidlo i zaplatí? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO