Trendy využití geografických informačních systémů v odpadovém hospodářství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou geografických informačních systémů a jejich použití v odpadovém hospodářství. První část práce představuje pojmy geografický informační systém a odpadové hospodářství, druhá část se zabývá obvyklými aplikacemi GIS v odpadovém hospodářství, včetně představení perspektivních směrů, třetí část obsahuje přehled existujících softwarových řešení a platforem GIS, včetně mobilních aplikací. Ve čtvrté části je představen konkrétní návrh systému GIS pro odpadové hospodářství.
The objective of this bachelor thesis is explanation of geographical information system issue and their application in waste management. The first part introduces the concepts of geographical information system and waste management, second part deals with usual GIS applications in waste management including the perspective trends, third part contains the overview of existing GIS software solutions and platforms including the mobile apps. Fourth part presents the specific design of GIS system for waste management.
Description
Citation
POLÁŠEK, M. Trendy využití geografických informačních systémů v odpadovém hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval obsah své bakalářské práce. Student zodpověděl datazy oponenta. V průběhu rozpravy padly následující dotazy: Co znamená pojem využití území vee vrstvách GIS. Jaký je konktrétní příspěvek Vaší práce na projektu. Je uvažována i optimalizace práce kontrolních pracovníků? Otázky byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO