Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou současné finanční situace firmy Metra Blansko, a.s.. Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro zhodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů. Cílem této práce bude analyzovaní dat, porovnání a vyvození závěrů, které by měli posloužit podniku pro stabilní a ekonomický růst.
The bachelor thesis deals with the current financial situation of the firm Metra Blansko a.s.. Bachelor's thesis is focused on using statistical tools, time series and regression analysis, as an effective tool for assessing enterprise characteristics, especially economic indicators. The aim of this work, data analysis, comparison and draw conclusions that should serve for a stable business and economic growth.
Description
Citation
OTÝPKA, D. Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO