Indukční průtokoměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje základní teoretický princip indukčního snímače. Jsou zde publikovány informace o vlastnostech průtokoměrů, jejich konstrukci, montáži a použití. Dále jsou popsány problémy, které se mohou objevit během realizace a činnosti těchto průtokoměrů. Částí práce je samotná konstrukce indukčního průtokoměru, návrh měřících, budících a vyhodnocovacích obvodů a popis jejich činností. Na závěr jsou zveřejněny změřené výsledky v grafické formě. Protože se jedná o návrh měřícího ústrojí pro laboratorní úlohy, tak je stručně popsán postup návrhu a realizace laboratorního přípravku.
Bachelor thesis describe elementary principle of electromagnetic flowmeter. It contain information about their attributes, construction, montage and using. Problem of this flowmeter are explained, which can appear during their using and building. Own constrution of electromagnetic flowmeter are part of thesis, where procedure of desing electronic circuits are decribed. In the end reports and graphs are published. Because this flowmeter are intended for laboratory, construction of vessels are contained too.
Description
Citation
KULENDA, V. Indukční průtokoměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO